Domaren och fotbollsreglernas roll genom historien

two person doing shake hands on a soccer field game

Under fotbollens tidiga dagar organiserades och spelades matcher ofta informellt med väldigt få regler. Det fanns inte heller någon utsedd domare som skulle se till att upprätthålla spelreglerna eller ha den slutgiltiga rösten när lagen tyckte olika. Istället förväntades spelarna följa reglerna som satts upp och lösa eventuella problem mellan varandra.

Cambridgereglerna – grunden för det moderna regelverket i fotboll

Det första kända fallet med en domare i en match l inträffade i en match mellan Barnes och Richmond 1863. Den matchen spelades enligt den reviderade versionen av Cambridge-reglerna. Cambridge-reglerna var en uppsättning regler som utvecklades av University of Cambridge i mitten av 1800-talet, och de fungerade som grunden för många av de moderna fotbollsreglerna.

Cambridge-reglerna angav att en “domare” borde utses till varje match för att upprätthålla reglerna och lösa tvister. Vem som var domare i den första matchen är fortfarande okänt då inga register eller sammanfattning från matchen som innehållet uppgifter om den specifika domaren har överlevt.

Här listas några av de regler som ingick.

  • Bollen ska vara av läder eller annat lämpligt material.
  • Bollen måste vara rund och ha en storlek som passar spelet.
  • Spelet måste spelas på ett rektangulärt fält, vars längd inte bör vara mer än två gånger bredden.
  • Målen måste placeras i motsatta ändar av planen och måste vara rektangulära.
  • Spelet ska delas upp i två lika långa halvor.
  • Bollen får sparkas eller slås med vilken del av kroppen som helst förutom händerna och armarna.
  • Ett mål görs när bollen passerar mellan målstolparna och under ribban, förutsatt att bollen inte har kastats, burits eller slagits med näven.
  • En spelare får inte använda sina händer för att röra bollen, bortsett från målvakten inom sitt eget straffområde.
  • En spelare ska inte tillåtas att angripa en motståndare med våld och inte heller hålla i en motståndare för att hindra dennes framsteg.

Den första professionella domaren – John Lewis

Den första registrerade domaren i engelsk fotboll var John Lewis. Han dömde en match mellan Bury och Derby County 1867. Lewis anses vara den första professionella domaren i fotbollens historia, eftersom han fick betalt för sina tjänster.

Vid den här tiden var domarna fortfarande inte en integrerad del av spelet, och de hade ofta liten auktoritet på planen. De valdes ofta ut av lagen själva, och domarens beslut respekterades inte alltid eller följdes av spelarna.

Bildandet av fotbollsförbundet (FA) i England

Det Engelska Fotbollsförbundet (FA) grundades 1863 vilket kom att spela en avgörande roll i utvecklingen och standardiseringen av fotbollens regler. FA etablerade en uppsättning regler som kallas “Spelets lagar” som förblivit grunden för de moderna fotbollsreglerna.

När spelet växte i popularitet och professionalism, utvecklades också domarens roll. Domare började bli mer respekterade och deras beslut fick mer vikt. FA började också utse och utbilda sina egna domare att döma matcher för att höja kvalitén.

Den första gången som assisterande domare dyker upp i historien är i en match mellan Sheffield Wednesday och Hallam 1891. De assisterande domarna i denna match var enbart ansvariga för att hålla koll på när bollen hade gått ur spel men hade inga andra uppgifter.

Domare i modern tid

Numera är domaren en integrerad del av fotbollsspelet. Liksom fotbollspelare har det kommit att få allt mer medial och publik uppmärksamhet.

Domare är numera utbildade och licensierade av sina nationella fotbollsförbund, och de genomgår regelbunden utbildning och utvärderingar för att säkerställa att de är uppdaterade om de senaste reglerna och förordningarna. De är också tillkommit en mängd verktyg och teknologier för att hjälpa dem i deras uppgifter, såsom videoassistentdomare (VAR), kommunikationsmedel och mållinjeteknik.

Annons: Se ditt Klimatavtryck gratis - på bara 5 minuter hos Climatehero!