Varför heter Italiens högstaliga Serie A?

white, red, and green flag

Serie A, Italiens premierfotbollsliga, är ett namn som återspeglar ligan som den högsta nivån av professionell fotboll i landet. Men vad betyder egentligen Serie A och hur fick ligan sitt namn?

Snabblänkar till innehållet

Ordets betydelse

“Serie A” är italienska och kan direkt översättas till “Serie 1” eller “Grupp 1” på svenska. “Serie” är ett ord som används inom flera europeiska språk, inklusive italienska och svenska, för att beteckna en division eller nivå i en sportliga. “A” representerar den högsta eller första divisionen, vilket gör att “Serie A” kan tolkas som “den högsta divisionen”.

Historisk bakgrund

Serie A grundades officiellt 1929, men fotbollsmästerskap har ägt rum i Italien sedan 1898. Innan Serie A:s tillkomst var de italienska mästerskapen uppdelade i regionala grupper. Införandet av Serie A markerade skapandet av en enhetlig nationell liga.
Namnet Serie A valdes för att indikera att detta var den översta ligan, den främsta arenan för professionell fotboll i Italien. Detta namnval speglar en vanlig praxis inom sportliga benämningar, där divisioner eller nivåer ofta betecknas med bokstäver eller siffror, med “A” eller “1” som representerar toppnivån.

Således är namnet Serie A både enkel och informativ, vilket tydligt indikerar ligans status som den högsta nivån av professionell fotboll i Italien. Detta namn har blivit synonymt med italiensk toppfotboll och kommer sannolikt att fortsätta att vara det för överskådlig framtid.

Annons: Se ditt Klimatavtryck gratis - på bara 5 minuter hos Climatehero!