Var kommer ordet “huligan” ifrån?

people gathering in front of fire

Ordet “huligan” har en lång och intressant historia. Det började förekomma i slutet av 1800-talet som en term för att beskriva unga män som var inblandade i bråkiga eller kriminella beteenden. Men var kom ordet ifrån och hur blev det så flitigt använt?

Irländska bråkstakar står bakom ordet

Det exakta ursprunget till ordet “huligan” är inte helt klarlagt, men det tros ha sitt ursprung från East End i London under slutet av 1800-talet. En teori är att det härstammar från efternamnet “Houlihan”, som var ett vanligt namn bland irländska invandrare i området. Ordet “huligan” användes ursprungligen för att beskriva medlemmar av ett gäng med irländska unga män som var kända för sitt bråkiga och störande beteende.

En annan teori är att ordet “huligan” kommer från det gaeliska ordet “ooligan”, som betyder “ung skurk”. Denna teori antyder att ordet ursprungligen användes för att beskriva unga irländska invandrare som var inblandade i kriminella aktiviteter i East End i London.

Oavsett dess exakta ursprung är det tydligt att ordet “huligan” först användes för att beskriva unga män som var inblandade i bråkiga eller kriminella beteenden i East End i London i slutet av 1800-talet.

Ordet “huligan” börjar spridas under 1900-talet

Ordet “huligan” började sedan att spridas även utanför East End i London till andra delar av landet. Det blev mer och mer allmänt använt för att beskriva unga män som var inblandade i gängvåld eller andra former av kriminell verksamhet.

Efter att tag vidgades begreppet till att beskriva alla typer av bråkiga eller störande beteenden, oavsett om det var kriminellt till sin natur. Något som det även används som idag med uttryck likt “du beter dig som en huligan”.

“Huligan” börjar förknippas med fotboll

Kopplingen mellan ordet “huligan” och fotboll utvecklades först i mitten 1900-talet.

Termen “fotbollshuligan” syftar på en person som ägnar sig åt våldsamt eller störande beteende vid fotbollsmatcher. Detta beteende kan sträcka sig från att kasta föremål på planen, till att slåss med rivaliserande fans, eller bråka med polisen.

Problemet med fotbollshuliganism har varit ett stort problem i många år och olika åtgärder har vidtagits för att försöka komma till rätta med det. Dessa har inkluderat strängare lagar och ökad polisnärvaro vid spel, samt ansträngningar för att utbilda fansen om vikten av att respektera reglerna och upprätthålla ett gott beteende. Man har också infört till exempel besöksförbud på arenor.

Över dit så är har fotbollshuliganism blivit det ordet som de flesta associerar med när man hör ordet “huligan”.

Annons: Se ditt Klimatavtryck gratis - på bara 5 minuter hos Climatehero!