Så fungerar solidaritetsersättning vid övergångar – Utbetalningstabell

white and black printer paper

När en spelare byter klubb ska en del av övergångssumman gå till klubbar som spelaren tidigare har spelat för. Solidaritetsersättningen står för 5% av övergångssumman och betalas ut till de klubbar som spelaren har representerat under kalenderåren som spelaren var 12 – 23 år. De 5 procenten fördelas enligt tabellen nedan.

12 år5%18 år 10%
13 år5%19 år 10%
14 år5%20 år10%
15 år5%21 år10%
16 år 10%22 år10%
17 år10%23 år10%

Räkneexempel solidaritetsersättning

En spelare säljs för 100 miljoner när denne är 24 år. Spelaren representerade en klubb mellan åren 12 – 19 och sin nuvarande klubb mellan åren 20 – 23 år. Den första klubben får då 60% av 5% på 100 miljoner. Det vill säga 3 miljoner kronor i solidaritetsersättning.

Betalas solidaritetsersättning ut varje gång en spelare byter klubb?

Ja ersättningen betalas ut vid varje övergång när en spelare är under kontrakt. Eftersom solidaritetsersättningen baseras på övergångssumman så betalas dock inget belopp ut om spelaren byter klubb gratis.

Hur fördelas ersättningen om en spelare representerat flera klubbar under samma år?

När en spelare representerat flera klubbar under samma år så ska solidaritetsersättningen fördelas proportionerligt mellan klubbarna efter hur länge spelare var i klubben. Bytte spelaren klubb 1 april ska 3/12 av procentsatsen utgå till den första klubben och 9/12 till den andra.

Solidaritetsersättning om spelaren är yngre än 23 år

I det fall som spelaren är yngre en 23 år ska en halv procentenhet dras bort från de totala 5%. Den säljande klubben får alltså behålla mer ju yngre en spelare är.

Hur lång tid tar det innan solidaritetsersättningen betalas ut?

Ersättningen ska betalas ut inom 30 dagar från det att spelaren blivit registrerad för sin nya klubb.

När infördes solidaritetsersättning?

FIFA införde solidaritetsersättning vid övergångar 1 september 2021.

Annons: Se ditt Klimatavtryck gratis - på bara 5 minuter hos Climatehero!